Diensten

Jobcoach, deskundig, vriendelijk, doorzetter, menselijk

Jobcoaching

Jobcoaching heeft inmiddels zijn waarde bewezen en wordt vaak ingezet om mensen met afstand tot arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Jobcoaching wordt toegekend door het UWV of de gemeente en is bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij het vinden, krijgen en houden van werk.

Wat doet een jobcoach?

Een joboach is een opgeleide professional die cliënt en werkgever ondersteunt bij het:

  • vinden van antwoorden op vragen.
  • leren benutten van mogelijkheden.
  • optimaliseren van de zelfredzaamheid in het verrichten van arbeid.
  • aanleren van (werk) handelingen en in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.
  • zo nodig stemt de jobcoach af met het ondersteunende sociale netwerk.


De jobcoach werkt in zijn ondersteuning toe naar een moment waarop de begeleiding van de cliënt overgenomen kan worden door de werkgever.

(gebaseeerd op de definitie van de beroepsverening jobcoaches Noloc)

 
Arbeidsdeskundige, Wet Verbetering Poortwachter, WvP, deskundig, kennis, arbeidsrecht

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Iedere werkgever krijgt te maken met zieke werknemers en maakt dan vaak gebruik van de diensten van een arbeidsdeskundige.

Een arbeidsdeskundig onderzoek beantwoordt de vraag of een medewerker, nu of later, kan terugkeren in de eigen functie met eventuele aanpassingen. Ook worden andere re-integratiemogelijkheden binnen of buiten de organisatie onderzocht.

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige is een opgeleide professional die cliënt en werkgever ondersteunt bij:

  • het in kaart brengen van de arbeidsbelasting en dit te wegen met de belastbaarheid van de medewerker.
  • op basis van de informatie vanuit de bedrijfsarts, een werkplekonderzoek en de gesprekken met werkgever en werknemer zal de arbeidsdeskundige een onafhankelijk en objectief onderbouwd arbeidsdeskundig rapport opstellen. In dit rapport worden de re-integratiemogelijkheden benoemd en beargumenteerd en een advies gegeven naar werkgever en werknemer.

Het is belangrijk dat een arbeidsdeskundig onderzoek op tijd wordt ingezet (tussen ziekteweek 42 en 52) om een eventuele loonsanctie te vermijden.